top of page

Taking Your Business to
the Next Level

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

tinyML en enorm potential

SynkaMicroCenter TinyML är AI-alternativet som endast använder extremt lågprofilerade enheter för att bearbeta maskininlärnings algoritmer.

Tiny Machine learning (TinyML) har nyligen dykt upp som ett lovande område inom AI. Den pressar DeepLearning till kanten och använder sig av små enheter som mikrokontroller för att exekvera AI-algoritmer.

När det gäller integritetsaspekten finns det ett växande intresse inom AI-gemenskapen för att utnyttja en uppsjö av kryptografiska tekniker för att säkra data både i utvecklingsfasen och testfasen. Men genom att arbeta med  TinyML där datakällan skapas och eftersom denna data inte lämnar enheten, åtgärdas integritetsproblem till stor del

Varför  tinyML+IoT

När det finns ett kollektivt nätverk mellan  AI- och IoT-samverkande ekosystem, har en stark teknisk  förmågan att känna, tolka, kontrollera, aktivera, kommunicera och lösa viktiga uppmaningar.

Alla dessa sensorer har en sak gemensamt: De genererar massor av data vid den punkt där de placeras och dessa data används i Machine Learning-applikationer.

tinyML och IoT synergi 

Data som samlas in av IoT-enheter måste analyseras för att extrahera meningsfulla insikter och skapa intelligenta applikationer med ML-modeller, men på grund av storleken av ML-modeller kan detta endast göras på IoT-enheter med stöd av tinyML.

Bild3.png
IoTBild4.png

A TinyML Framework’s goal is to provide a comprehensive solution for constructing and deploying machine learning models on low-power devices, making it easier for developers to create edge computing applications.

bottom of page