top of page

About

Om oss

Vi är ett integrerat team av entreprenörer och datavetenskapsutvecklarna med erfarenhet på marknaden, såväl som på universitetsinstitutioner inom AI djupinlärning forskning och utveckling. Vi arbetar med AI-koncept-ML-DeepLearning  tinyML och vi lägger tonvikt på att bygga applikationer och produkter som faktiskt fungerar och levererar verkligt affärsvärde till företag och andra intressenter.

Flujo tecnico0922ad0a-e501-403f-b28a-05df97b5525c.jpg
Roberto José Guerrero Criollo
Mechatronic Engineer
Specialist in Artificial Intelligence
Linkedin
Juan Camilo Giraldo Londoño
Bio-Medical Engineer
Specialist in Artificial Intelligence
Linkedin
Jason Alejandro Castano Lopez
Mechatronic Engineer
Linkedin

A TinyML Framework’s goal is to provide a comprehensive solution for constructing and deploying machine learning models on low-power devices, making it easier for developers to create edge computing applications.

bottom of page